عیوب داخلی

عیوب داخلی می توانند بصورت حفرات گازی، سرباره ، جدایش، و درجه خلوص بروز نمایند. نمونه هایی از این عیوب در زیر شرح داده می شود. خط بزرگ سرباره حفره انقباضی به همراه پوسته حفرات در مغز نمونه پاره شدن سیم در اثر کشش شکست ماده در حین کشش ترک­های ایجاد شده در اثر عیوب داخلی […]

عیوب و ناهنجاری ها در فولاد و محصول نهایی

عیوب مواد به طور ناخواسته همراه با مذاب، شکل دهی و یا عملیات حرارتی وارد فولاد می­شوند، همچنین عیوب می­توانند به دلیل ذخیره سازی نامناسب و یا مراحل بعدی بوجود آیند. عیوب می­توانند در اشکال (فرم­های) متفاوت ظاهر شوند. در ادامه به چند مثال اشاره شده است: عیوب غیر فلزی کربن سوزی سطحی زیاد ریزساختار […]

ميكروسكوپ الکترونی عبوری TEM

در ميكروسكوپ های الكتروني الکترون بر سطح نمونه می تابد. بر اساس رفتار الكترون، تغيير شرايط و محيط، روش هاي مختلفي بدست آمده اند. از این جمله می توان  ESEM و SEM ،TEM را نام برد. خواص مواد نانوساختاري به شكل و اندازة آنها بستگي دارد. از اين رو مطالعه پيرامون شكل، اندازه و آرايش […]

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

در ميكروسكوپ های الكتروني الکترون بر سطح نمونه می تابد. بر اساس رفتار الكترون، تغيير شرايط و محيط، روش هاي مختلفي بدست آمده اند. از این جمله می توان  ESEM و SEM ،TEM را نام برد. ميكروسكوپ هاي الكتروني روبشي (SEM) قابليت آشكارسازي و بررسي ريزساختار كليه مواد را دارا مي­باشند. در اين سيستم، سطح […]

سولفور پرينت

سولفور پرینت روشی برای ارزیابی ماکروسکوپی توزیع سولفور در فولادها و چدن ها توسط چاپ تماسی به کمک کاغذ عکاسی غوطه ور شده در یک محلول اسیدی مانند اسید سولفوریک، اسید سیتریک یا اسید استیک می باشد. سولفور پرینت يك آزمون كيفي می باشد نه كمي، و شامل بررسي نحوه توزيع آخال های سولفيدي در سطح […]

ميكروسكوپ و استريوميكوسكوپ نوری

ميكروسكوپ­هاي نوري به دو دسته پزشكي و متالورژي تقسيم­ بندي مي­شوند. در ميكروسكوپهاي پزشكي نور از نمونه قرار گرفته بر روي يك شيشه لام عبور نموده و جزئيات ميكروسكوپي آن را آشكار مي ­نمايد.   در ميكروسكوپهاي متالورژي، ريزساختار نمونه با استفاده از انعكاس نور از سطح فلز آشكار مي­شود. اين ميكروسكوپها نيز شامل دو […]

متالوگرافی

متالوگرافي، مطالعه ريز ساختار و چگونگي ارتباط آن با فرآيند توليد، تركيب شيميايي، سيكل عمليات حرارتي، خواص مكانيكي، خواص فيزيكي و كاربرد قطعه، می باشد. جهت برسي يك ريز ساختار نياز به انجام آماده سازي صحيح است تا از تفسير نادرست ساختار به دليل ايجاد ساختارهاي مجازي ناشي از آماده سازي نامناسب جلوگيري شود. يك […]