ارزيابی خوردگی حفره ای

  خوردگی حفره‌ای نوعی خوردگی موضعی می‌باشد که باعث ایجاد حفره‌های کوچک در فلزات می‌شود. در این نوع خوردگی محصولات خوردگی به پیشرفت واکنش کمک نموده و در نهایت منجر به سوراخ شدن سطح فلز می‌شود و به علت این که حفره‌های به وجود آمده به راحتی قابل مشاهده نیست، از مخرب‌ترین انواع خوردگی است. […]