متالوگرافی

متالوگرافي، مطالعه ريز ساختار و چگونگي ارتباط آن با فرآيند توليد، تركيب شيميايي، سيكل عمليات حرارتي، خواص مكانيكي، خواص فيزيكي و كاربرد قطعه، می باشد.

جهت برسي يك ريز ساختار نياز به انجام آماده سازي صحيح است تا از تفسير نادرست ساختار به دليل ايجاد ساختارهاي مجازي ناشي از آماده سازي نامناسب جلوگيري شود.

يك ريزساختار از فازها يا اجزاي ريزساختاري تشكيل مي شود كه به اشكال گوناگوني در ريزساختار ظاهر مي شوند و تشخيص هريك از اين اشكال از اهميت ويژه اي برخوردار است.

دانه ها در يك فلز عبارتند از كريستال هاي آن فلز كه با مرزهايي با عنوان مرز دانه از هم جدا مي شوند. اكثر فلزات پلي كريستالند، لكن برخي از آن ها نيز بصورت تك كريستال توليد شده و فاقد هرگونه مرز دانه اي هستند. در برخي از فرآيندها مثل انجماد سريع(Rapid Solidification) نيز ساختارهاي آمورف يا غير كريستالي توليد مي شود. معمولا جهات كريستالي از دانه اي به دانه ديگر تغيير مي كند. البته در درون دانه هاي اصلي دانه هاي فرعي(Subgrain) نيز ممكن است از آرايش نابجاييهاي كم زاويه تشكيل شوند.

اندازه يك دانه شامل ابعاد آن دانه صرف نظر از دانه هاي فرعي يا دوقلويي هاست.

 

منبع:

۱٫غیاثی، حسن. (۱۳۹۲). اصول متالوگرافی

نویسنده مطلب: metauser

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + نوزده =